Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019167553
DokumentID: 19/167553 - Kunngjøringsannonse oppstart av planarbeid - detaljregulering - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v. - Detaljregulering
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 22.08.2019
Brevdato: 09.08.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS