Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019166937
DokumentID: 19/166937 - Planavgrensning - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bærumsv. og Jens Rings v.
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 09.02.2021
Brevdato: 06.08.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS