Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019166884
DokumentID: 19/166884 - Illustrasjonsplan for gater og torg Bekkestua øst (5998177)
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 06.08.2019
Brevdato: 06.08.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
ACOS Innsyn levert av ACOS AS