Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019148682
DokumentID: 19/148682 - Oppstartsgrunnlag - Gamle Ringeriksvei
ArkivsakID: 19/13128 - Gamle Ringeriksvei med sidegater mellom Bekkestuveien og Jens Rings vei – Detaljregulering
Gater og byrom
Journaldato: 06.08.2019
Brevdato: 06.08.2019
Dokumentansvarlig: Linn Løvik Francis
Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS