Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019145232
  DokumentID: 19/145232 - E16 - nytt rigg- og anleggsområde ved Avtjerna, planendring - detaljregulering - 2. gangs behandling
  ArkivsakID: 19/3902 - E16, nytt rigg- og anleggsområde ved Avtjernakryss - mindre endring av reguleringsplan
  Journaldato: 03.10.2019
  Brevdato: 03.10.2019
  Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS