Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2019138378
DokumentID: 19/138378 - Referat fra oppstartsmøte – detaljregulering av Eineåsen skole, gbnr 94/69
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 01.07.2019
Brevdato: 27.06.2019
Dokumentansvarlig: Grethe K. Løvald

Sendt til

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS