Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019136586
DokumentID: 19/136586 - Uttalelse fra Vei og trafikk – detaljregulering av Eineåsen skole, Gommerud
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 17.06.2019
Brevdato: 17.06.2019
Dokumentansvarlig: Adnan Maric

Sendt til

Grethe K. Løvald
ACOS Innsyn levert av ACOS AS