Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019136254
DokumentID: 19/136254 - Uttalelse vann og avløp – detaljregulering av Eineåsen skole Gommerud
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 17.06.2019
Brevdato: 17.06.2019
Dokumentansvarlig: Reidar Kveine

Sendt til

Grethe K. Løvald

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS