Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2019124379
  DokumentID: 19/124379 - Fornebu sør, Fornebu - Lysaker metrotrasé – endring av reguleringsplan
  ArkivsakID: 18/28535 - Fornebu sør - endring av metrotrase Fornebu - Lysaker
  Journaldato: 12.09.2019
  Brevdato: 11.09.2019
  Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS