Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019118092
DokumentID: 19/118092 - Uttalelse NAID/kulturvern – detaljregulering av Eineåsen skole, Gommerud
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 28.05.2019
Brevdato: 28.05.2019
Dokumentansvarlig: Ingunn Stuvøy

Sendt til

Grethe K. Løvald
ACOS Innsyn levert av ACOS AS