Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019096948
DokumentID: 19/96948 - Bestilling av oppstartsmøte - Stian Kristensens vei 114
ArkivsakID: 19/9437 - Eineåsen ungdomsskole - detaljregulering
Journaldato: 06.05.2019
Brevdato: 03.05.2019
Dokumentansvarlig: Grethe K. Løvald

Avsender(e)

Arkitektene Astrup og Hellern AS
Postboks 6734 St. Olavs plass
0130 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS