Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019045257
DokumentID: 19/45257 - Kunngjøringsannonse - varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram - Oksenøyveien nord og Fornebuveien 35 - detaljregulering
Kunngjøringsdato 29.08.2018
ArkivsakID: 16/18857 - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
Journaldato: 28.02.2019
Brevdato: 27.02.2019
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
ACOS Innsyn levert av ACOS AS