Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2018227212
DokumentID: 18/227212 - Innspill fra Eilif boligsameie og Arnstein boligsameie -.Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
ArkivsakID: 16/18857 - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
Journaldato: 18.10.2018
Brevdato: 16.10.2018
Dokumentansvarlig: Peder Lalim
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Arnstein Boligsameie v/Kirsti Berdal
Postboks 6668 St Olavs plass
0129 OSLO
 
Eilif Boligsameie v/Kirsti Berdal
c/o OBOS Eiendomsutvikling AS Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS