Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2018225832
DokumentID: 18/225832 - Lysaker kollektivknutepunkt - områderegulering - fastsetting av planprogram
ArkivsakID: 16/16860 - Lysaker kollektivknutepunkt med ny bussterminal - områderegulering
Journaldato: 06.12.2018
Brevdato: 06.12.2018
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS