Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2018190517
  DokumentID: 18/190517 - Lakseberget utfyllingsområde, reguleringsplan - forslag planprogram
  ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
  Journaldato: 03.10.2018
  Brevdato: 02.10.2018
  Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

  Tekstdokument

  Det er ikke knyttet noen tekster til dette dokumentet
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS