Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2018063538
  DokumentID: 18/63538 - Revisjon av sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet - høringsuttalelse fra Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum
  ArkivsakID: 16/4443 - Revisjon av sykkelstrategi og plan for sykkelveinettet
  tidl. Revisjon av sykkelstrategi og plan for hovedsykkelveinett
  Journaldato: 14.03.2018
  Brevdato: 13.03.2018
  Dokumentansvarlig: Kristin Siem Utne
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Leder SLF Asker og Bærum
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS