Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Utgående dokument

  Utgående dokument 2017126882
  DokumentID: 17/126882 - Anmodning om å frafalle innsigelse til områderegulering for Fossum
  ArkivsakID: 15/88167 - Fossum - områderegulering
  Journaldato: 22.06.2017
  Brevdato: 14.06.2017
  Dokumentansvarlig: Kirsti Stokke Burheim

  Sendt til

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  Postboks 8111 Dep.
  0032 OSLO
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS