Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2017116189
  DokumentID: 17/116189 - Anmodning om å frafalle innsigelse til områderegulering for Fossum - Fylkesmannens svar - Fossum - områderegulering
  ArkivsakID: 15/88167 - Fossum - områderegulering
  Journaldato: 22.05.2017
  Brevdato: 19.05.2017
  Dokumentansvarlig: Kirsti Stokke Burheim
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  Postboks 8111 Dep.
  0032 OSLO
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS