Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2017051710
DokumentID: 17/51710 - Covadonga Castello Pascual og Geir Eivind Jonsrud - merknad - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
ArkivsakID: 16/18857 - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
Journaldato: 08.03.2017
Brevdato: 06.03.2017
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Geir Eivind Jonsrud
Arnstein Arnebergs vei 23
1366 LYSAKER

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS