Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2017015455
DokumentID: 17/15455 - Fornebuveien 35 og planprogram for Fornebu nord (midl. navn)
Innspill Reno
ArkivsakID: 16/18857 - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
Journaldato: 24.01.2017
Brevdato: 23.01.2017
Dokumentansvarlig: Mona Trehjørningen

Sendt til

Anette Rudshaug
ACOS Innsyn levert av ACOS AS