Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2016205946
  DokumentID: 16/205946 - Forslag til planprogram - områderegulering Franzefoss
  ArkivsakID: 16/22247 - Franzefoss - områderegulering
  Journaldato: 02.11.2016
  Brevdato: 02.11.2016
  Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS