Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2016167324
DokumentID: 16/167324 - Oppsummering av telefonsamtale - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
ArkivsakID: 16/18857 - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
Journaldato: 25.08.2016
Brevdato: 23.08.2016
Dokumentansvarlig: Anette Rudshaug
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Norconsult As
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS