Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2016138839
DokumentID: 16/138839 - Bestilling av oppstartsmøte - Fornebuveien 35 - Lysaker
ArkivsakID: 16/18857 - Fornebuveien 35 - Lysaker - detaljregulering
Journaldato: 29.06.2016
Brevdato: 28.06.2016
Dokumentansvarlig: Kjell Seberg

Sendt til

Norconsult AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA
 
Terje Hansen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS