Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2015226643
  DokumentID: 15/226643 - Akershus fylkeskommune - uttalelse - Fossum - områderegulering
  ArkivsakID: 15/88167 - Fossum - områderegulering
  Journaldato: 21.10.2015
  Brevdato: 20.10.2015
  Dokumentansvarlig: Majda Anicic
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Akershus fylkeskommune, seksjon for plan og miljø
  Postboks 1200, Sentrum
  0107 OSLO

  Tekstdokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS