Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
Clear

  Innkommende dokument

  Innkommende dokument 2015212807
  DokumentID: 15/212807 - Ruter AS - uttalelse - Fossum - områderegulering
  ArkivsakID: 15/88167 - Fossum - områderegulering
  Journaldato: 30.09.2015
  Brevdato: 29.09.2015
  Dokumentansvarlig: Majda Anicic
  Journalpostkategori: Epost

  Avsender(e)

  Ruter AS
  Postboks 1030, Sentrum
  0104 OSLO

  Tekstdokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS