Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2015123497
DokumentID: 15/123497 - Fossum, områderegulering - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 15/88167 - Fossum - områderegulering
Journaldato: 18.05.2015
Brevdato: 05.06.2015
Dokumentansvarlig: Majda Anicic

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS