Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
Clear

  Saksfremlegg

  Saksfremlegg 2015116124
  DokumentID: 15/116124 - Høvik senterområde - fastsetting av planprogram
  ArkivsakID: 15/93635 - Høvik senterområde - områderegulering med detaljregulering for enkelte felt
  Journaldato: 18.09.2015
  Brevdato: 07.05.2015
  Dokumentansvarlig: Kristin Siem Utne
  ACOS Innsyn levert av ACOS AS