Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020037056
ArkivsakID: 21/10183
Dato: 15.06.2021
Tittel: Sykkelvei med fortau mellom Dragveien og Gjønnesveien - endring av plan
Saksbehandler: Grethe K. Løvald
Status: Saken er reservert
Sakstype: Reguleringssaker
Referanse:

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS