Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2016016860
ArkivsakID: 16/16860
Dato: 03.06.2016
Tittel: Lysaker kollektivknutepunkt med ny bussterminal - områderegulering
Saksbehandler: Kristin Siem Utne
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Reguleringssaker

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS