Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2016004443
ArkivsakID: 16/4443
Dato: 15.02.2016
Tittel: Revisjon av sykkelstrategi og plan for sykkelveinettet
tidl. Revisjon av sykkelstrategi og plan for hovedsykkelveinett
Saksbehandler: Kristin Siem Utne
Status: Saken er under behandling
Sakstype: Generell sak

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS