Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2016004443
  ArkivsakID: 16/4443
  Dato: 15.02.2016
  Tittel: Revisjon av sykkelstrategi og plan for sykkelveinettet
  tidl. Revisjon av sykkelstrategi og plan for hovedsykkelveinett
  Saksbehandler: Kristin Siem Utne
  Status: Saken er under behandling
  Sakstype: Generell sak

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS