Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2015089884
  ArkivsakID: 15/89884
  Dato: 16.02.2015
  Tittel: Stabekk sentrum - områderegulering
  Tidligere arkivsak: 14/13192 - Nedre Stabekk - områderegulering
  Saksbehandler: Anne Sofie Bjørge
  Status: Saken er under behandling
  Sakstype: Reguleringssaker
  Referanser:

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS