Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Vis journalpost.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
Clear

  Arkivsak

  Arkivsak 2011020485
  ArkivsakID: 11/20485
  Dato: 25.08.2011
  Tittel: E16 Bjørum - Skaret - detaljregulering
  Saksbehandler: Sagbakken, Kari
  Status: Saken er avsluttet
  Referanse:

  Dokument

  ACOS Innsyn levert av ACOS AS