Fritidstilbud

Hvert år har vi mange aktivitets- og turtilbud til funksjonshemmede. Vi tilbyr en god miks av idrett og fysiske aktiviteter, kulturopplevelser, sosiale arrangement og sammenkomster.

For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med Kai Thoresen, kultur- og fritidskonsulent: tlf. 67 50 40 67.

Støttekontakt

Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være kafebesøk, kino, teater, museum, klubb, konserter og turer. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sammenhenger.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med:
Kirsten Hognestad Haugen, tjenesteleder, tlf. 67 50 43 85
Bente Irene Nystad, fagkonsulent, tlf. 67 50 41 95

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Ledsagerbevis - søknad