Avlastningstiltak har som mål å avlaste pårørende eller andre som har et særskilt tyngende omsorgsarbeid. Hensikten er å gi omsorgsyteren fritid og ferie, mulighet for å ta del i samfunnsaktiviteter og føre en tilnærmet normal tilværelse. Samtidig skal avlastningstiltak sikre omsorgsmottakeren tilfredsstillende omsorg når omsorgsyteren har fri.

Individuell avlastning

Tildelingskontoret fastsetter antall timer eller døgn. Familiene kan selv finne avlaster. Kommunen er behjelpelig hvis det er vanskelig å finne noen på egen hånd.

Ta kontakt med Individuell avlastning for å drøfte videre fremgang i saken. Individuell avlastning må godkjenne avlaster før avlastningen kan starte opp.

Avlastning i avlastningsbolig eller senter

Stanga avlastningssenter

Stanga 19, 1346 GJETTUM  |  Telefon: 67 55 96 66

Støttekontakt

Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være kafebesøk, kino, teater, museum, klubb, konserter og turer. En støttekontakt skal også jobbe for å bygge nettverk og skal kunne gi råd og veiledning i ulike sammenhenger.

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med:
Kirsten Hognestad Haugen tjenesteleder, tlf. 67 50 43 85
Bente Irene Nystad fagkonsulent, tlf. 67 50 41 95

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand på for personer med nedsatt funksjonsevne. BPA gir brukere større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen selv.

Tjenesten ytes i brukers hjem og er et alternativ eller et supplement til tjenester til hjemmeboende.

Bruker (arbeidsleder) selv ansetter de personer vedkommende ønsker skal yte omsorgen. Kommunen avgjør hvem som kan tildeles personlig assistanse, hvor mye hjelp som skal tildeles den enkelte og lønner de som ansettes. Ordningen kan også administreres gjennom private utøvere som kommunen har avtale med.

Spørsmål om BPA/avlastning kan stilles til Tildelingskontoret v/team psykisk helse og funksjonshemmede. Telefon 67 50 40 50, mandag–fredag 9–15.