Det finnes en rekke diagnosespesifikke organisasjoner som yter service til sine medlemmer og arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltagelse. Organisasjonene er basert på frivillighet, og mange av organisasjonene tilbyr sosialt fellesskap og kulturaktiviteter. Mange av organisasjonene tilbyr veiledning og samtaler med opplærte «likemenn». Dette er personer som selv har diagnosen, har et bevisst forhold til sin egen situasjon og som derfor kan bistå nylig syke med å takle hverdagen med en diagnose. 

Nøkkelinformasjon

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Mange organisasjoner er med i paraplyorganisasjonen Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Organisasjonene representerer mange ulike funksjonshemninger, alt fra små diagnosegrupper til større organisasjoner som favner ulike diagnoser og sykdommer, og det er organisasjoner med vekt på både fysiske og psykiske funksjonshemninger, og svært mange organiserer kronisk syke.

En oversikt over medlemsorganisasjonene i FFO finnes på deres nettsider: FFO i Akershus

Samarbeidsforumet for funksjonshemmede  (SAFO)

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner består av Foreningen Norges Døvblinde, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Norges Handikapforbund. Fellesnevneren for disse organisasjonene er at de kjemper for likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Også en del av disse organisasjonene tilbyr aktiviteter i lokal- og fylkeslag med mulighet til å møte andre i samme situasjon, og å være med på aktiviteter lagene arrangerer. Oversikt over medlemsorganisasjonene tilknyttet SAFO finnes på deres nettsider: SAFO

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon som i tillegg til å være en interesseorganisasjon, også tilbyr aktiviteter og møteplasser lokalt. De samarbeider nært med 13 selvstendige pasient- og likepersonsorganisasjoner, som representerer kreftrammede og deres pårørende knyttet til ulike kategorier kreftdiagnoser. Kreftforeningen arrangerer Treffpunkt i Asker og Bærum. En møteplass for barn og unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen.

Kreftforeningen.no

ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser

ROS tilbyr gratis rådgivning per telefon og e-post til alle som er berørt av en spiseforstyrrelse, eller har et vanskelig forhold til kropp, mat, følelser og trening. Senteret i Oslo eies og drives av ROS og er et lokalt tiltak for befolkningen i Oslo og Akershus. Foreningen har et senter i Oslo, som er åpent for befolkningen i Oslo og Akershus. Det kreves ingen henvisning fra lege og tilbudet er åpent for alle. De arrangerer temakvelder, samtalegrupper og kurs, og gir råd og veiledning pr. telefon og mail.

Nettros.no

Stiftelsen Villa Walle

Villa Walle er et kultur- og aktivitetshus med lav terskel som er åpent for de som vil ha et sted å komme til og som ønsker å delta i et fellesskap. Her kan de spise lunsj, ta seg en kopp kaffe eller delta på de ulike aktivitetene. Tirsdager og torsdager serveres middag til en rimelig penge. Villa Walle er et treffsted som ønsker å gi inspirasjon og motivasjon til å komme tilbake til jobb eller finne nye veier i livet.

Stiftelsen Villa Walle

Besøksadresse