Følgende forslag blir oversendt til formannskapet på bakgrunn av en interpellasjon om pilotprosjekt med rusreform:

  1. Kommunedirektøren bes gå i dialog med politidistriktet og Oslo kommune om et pilotprosjekt med alternative reaksjonsformer og lett tilgang til helsehjelp og rådgivning ved pågripelse for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.
  2. Dersom kommunen og politiet ikke kommer til enighet, bes kommunedirektøren søke nasjonale myndigheter om å få innføre en lokal rusreform i politidistriktet sammen med Oslo.