Fellesnemnden i Viken fylkeskommune har vedtatt å legge hovedkontoret i Sandvika ved stasjonen.

-  Jeg ønsker hovedkontoret hjertelig velkommen «hjem» til Vikens største kommune, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

- Jeg vil gratulere Viken med en klimaklok beslutning ved å legge hovedkvarteret nærmest rett på stasjonen.  Medarbeiderne vil ha kort vei til tog og buss, og alt ligger til rette for grønne reiser, understreker ordføreren.

Sandvika stasjon er langt på vei det geografiske midtpunktet i den nye regionen og her  møtes tre viktige toglinjer, som også sikrer at de som skal besøke fylkeskommunen, lett kan komme til og fra med tog.

- Dette er også en viktig beslutning for regionbyen Sandvika – dette vil innebære en vitalisering av en sentral del av byen.  Vikens beslutning gjør oss stolt og Bærum kommune skal bidra til at Vikens medarbeidere og politikere føler seg velkommen, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Fellesnemden har besluttet å kjøpe tomten på Leif Tronstad plass 7 og bygge et nybygg der Viken flytter inn i 2022-2023.