- Det er svært sjeldent med vibrioinfeksjoner i Norge. Vibriobakterien er en bakterie som trives ved høy sjøtemperatur mellom 20-23 grader, og har ikke sammenheng med kloakkforurensning, sier kommuneoverlege i Bærum Frantz Leonard Nilsen.

Badevannet i Bærum er i sin allminnelighet svært god. Kommunen kartlegger flere badeplasser og måler enkelte indikatorbakterier i forhold til kloakkforurensning. Etter kraftige regnskyll med overløp fra kloakkrenseanleggene registerer vi lett forurenset badevann og fraråder bading, vanligvis etter et døgn med oppholdsvær.Vibriobakterien har ikke sammenheng med kloakkforurensning.

Konsekvenser for allmennheten

- Bading er i sin allminnelighet helsefremmende og tilrådelig. Bærumskvinnen som har fått bakterien, har vært svært uheldig. Sannsynligheten for at flere skal bli syke og alvorlig syke er liten, sier kommuneoverlegen.

Samtidig kan det være en minimal risiko for smitte når sjøtemperaturen har vært over 20 grader i vel en uke, selv om vi har dårlig kunnskap om utbredelsen av disse bakteriene i Norge i dag. Med denne usikkerheten mener kommuneoverlegen det er riktig  å anbefale personer med kronisk, alvorlig sykdom med nedsatt immunforsvar om forsiktighet med bading i salt- og brakkvann når sjøtemperaturen har vært høy over tid. Den samme anbefaling virker rimelig for personer med åpne, infiserte sår.

Klimaendringer med høyere temperatur både i luft og vann kan gi bedre betingelser også for disse bakteriene og kommunen vil i samråd med nasjonale helsemyndigheter vurdere hvordan oppfølging bør bli fremover.