Unngå å spise rå østers og ikke bad med åpne sår.

I løpet av juli fikk Folkehelseinstituttet rapporter om fire alvorlige tilfeller av Vibrio vulnificus-infeksjon hos eldre personer etter bading i Oslofjorden. I tillegg er den samme bakterien og andre vibrioarter påvist i sår- og øregangsprøver hos pasienter langs Oslofjorden, Telemarkskysten og Sørlandskysten. 

Kommuneoverlegen oppfordrer til å ta forholdsregler

Vibriobakterier kan gi både mage- og tarminfeksjon, hudinfeksjon, øregangsinfeksjon, sårinfeksjon og andre mer alvorlige infeksjoner hos utsatte personer som eldre og personer med immunsvikt eller leversykdommer.

- Siden vi forventer at badevannstemperaturen i Oslofjorden vil holde seg høy en stund fremover, og oppfordrer vi  innbyggerne til å sette seg inn i og følge de forholdsreglene Folkehelseinstituttet anbefaler, sier smittevernoverlege og fungerende kommuneoverlege Bjørg Dysthe.

Slik reduserer du risikoen for å bli smittet når du bader

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med immunsvikt (for eksempel personer som bruker immundempende medisiner).
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading. Dette gjelder spesielt personer med immunsvikt, leversykdommer og eldre.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Slik reduserer du risikoen for å bli smittet hvis du spiser sjømat

  • Ikke spis rå østers og skjell fra områder med høy forekomst av disse bakteriene. Bakteriene forsvinner dersom du gir maten god varmebehandling.
  • Unngå rå, importert sjømat.
  • Ha god mat- og kjøkkenhygiene.

Mer om forebyggende tiltak på nettsidene til Folkehelseinstituttet