Er du på utkikk etter en meningsfull og givende ekstrajobb? Vi trenger stadig nye avlastere og støttekontakter i Bærum.

Avlaster annonse

Er du på utkikk etter en meningsfull og givende ekstrajobb?
Vi har til enhver tid behov for mennesker som har overskudd til å bli
individuell avlaster og støttekontakter.

Vi søker deg som kan jobbe ekstravakter på ettermiddagstid alle
hverdager eller dagtid i helgene. Brukere er hovedsakelig personer
med funksjonsnedsettelse eller utfordringer innen psykisk helse.

Interessert?

Send inn en elektronisk søknad.

Jobb hos Individuell avlastning

Hva gjør en avlaster?

Avlasters oppgave vil blant annet være å bistå den eller de som har den daglige omsorgen for barnet/ungdommen. Formål med tjenesten er å ”gi avlastning og hjelp til familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse.

Avlastningstilbudet skal gis å en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse med hensyn til arbeid, fritid, ferie og aktiviteter i samfunnet. 

Krav til søker

  • Du må være over 18 år. 
  • Du må fremlegge bestått norsktest, Norsk B1.
  • Du må fremlegge politiattest.

Les mer om individuell avlastning

Søknadssjema for å bli individuell avlaster

Bli støttekontakt

Hva gjør en støttekontakt?

​​​​​​En støttekontakt er en som kan komme på besøk, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får opplæring og blir fulgt opp av fagfolk.

Les mer

Søknadsskjema for å bli støttekontakt

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjon finner du nedenfor. 

Elin Kristinansen 

Spesialkonsulent, ansvar for lønn, timelister og HMS for avlastere

ekris@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 86 00