Hvordan skal vi ta vare på barna som trenger ekstra utfordringer i skolehverdagen? Vi må tilrettelegge for de flinkeste på samme måte som vi tilrettelegger for de som trenger ekstra støtte.

Se spesialrådgiver Kari Kolbjørnsen Bjerkes foredrag fra arrangementet "idèer verdt å dele". Temaet var også et av hovedteamene på årets Bærumskonferanse.