Bærum kommune gir 2 kroner per innbygger, totalt 246 644,- kroner, til årets TV-aksjon.

Årets TV-aksjon går til Røde Kors' arbeid for ofre for krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Behovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige tilgang til dem som ellers ikke får hjelp.

Ønsker du å bidra, enten som bøssebærer eller ved å gi, så finner du alt du trenger å vite på nettsidene til TV-aksjonen blimed.no