Vestregionen oppløses og kommunene utvikler nye samarbeidsformer overfor Viken fylkeskommune.

Generalforsamlingen i Vestregionen har besluttet å avvikle det formelle samarbeidet fra 1.1.2019, men viderefører helsesamarbeidet med alle de 26 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde.

- Fram til oppstart av Viken fylkeskommune i 2020 vil kommunene jobbe sammen om å finne egnede nye samarbeidsformer i forhold til den nye fylkeskommunen, sier sier Lisbeth Hammer Krog som leder for vestregionsamarbeidet.

- Det har vært bred enighet blant de 15 kommunene og to fylkeskommunene som er med i Vestregionen, om at tiden er kommet for å tenke nye samarbeidsformer. Dette er blant annet som en følge av vedtaket om nye Viken fylkeskommune, sier Hammer Krog.

Kultur rett vest videreføres i 2019 med sikte på fortsatt samarbeid,  sammen med den nye fylkeskommunen Viken. Ungdomssymfonikerne videreføres i første omgang fram til sommeren 2019.

Om Vestregionen

Vestregionen ble etablert i 1992 og omfatter de 15 kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Organisasjonen har et sekretariat med fire stillinger.