Alle har en psykisk helse! Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober. Dette er dagen hvor hele verden retter en ekstra oppmerksomhet på temaer som er relevant for vår psykiske helse.

I år oppmuntrer vi alle til å spørre mer. Når vi spør mer viser vi omsorg for hverandre samtidig som vi blir bedre kjent. Når vi spør hverandre, kan vi også lære mer om oss selv.

I disse «koronatider» er årets tema viktigere enn noen gang, så vi oppmuntrer alle til å vise at du bryr deg ved å spørre mer!

Enkle tips - små øvelser

Vil du ha tips til hvordan du kan øve deg på å spørre mer og samtidig få dine «5 om dagen» for psykisk helse, ta en titt på prosjektet «Hverdagsglede».

Trenger du eller noen du kjenner litt hjelp?

Kommunen har flere tilbud – her har du en oversikt.   

Bli med på et arrangement!

I Bærum bli det arrangert flere aktiviteter. Bli gjerne med!