Det faste møtet mellom Formannskapet og Velforbundet og -foreningene i Bærum fant sted i rådhuset 3. november 2022.

Til møtet har Velforbundet og -foreningene forberedt spørsmål og innspill til de folkevalgte. Velforbundet og 9 av velforeningene har lagt inn saker til møtet: 2021-11-03-SAKER TIL Bærum Velforbunds møte med formannskapet.pdf 

Svar på spørsmålene kan ses på kommune-TV:  Gjør oppmerksom på at første del av sendingen er det ordinære formannskapet.

De faste møtene mellom Velforbundet og -foreningene gjennomføres to ganger i året. Der etablert en samarbeidsavtale mellom Velforbundet og Bærum kommune. Samarbeidsvtalen er publisert på Bærum velforbunds hjemmeside og kan leses her. 

Styreleder i Bærum velforbund Rune Hernes Bjerke på talestolen.