Program for dagen:

 • Kl. 10:00 Tanum kirke. Bekransning av minnetavlen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog taler, Asker og Bærum Forsvarsforum legger ned blomster. Elever fra Tanum skole deltar med sang.
 • Kl. 12:00 Rytterstatuen. Tale og kransenedleggelse ved ordfører Lisbeth Hammer Krog. Kransenedleggelse ved Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
  Hilsen fra veteranene ved Oberstløytnant Per Olav Vaagland. Musikk ved Gutta på Skaugum.
 • Kl. 12:30 Tronstad-monumentet. Bekransning. Taler og kransenedleggelser ved Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og ordfører Lisbeth Hammer Krog. Representant fra Forsvarets spesialstyrker legger ned krans. Rotary v/presidenten legger ned blomster. Leif Tronstad jr taler. Asker og Bærum Forsvarsforum ved Lt. Thomas Storfjell-Olven legger ned blomster. Musikk ved Gutta på Skaugum.
 • Kl. 16:00 Grini
  • Nedre minnesmerke, kl. 16:00: Blomsternedleggelse
  • Øvre minnesmerke, kl. 16:20: Blomsternedleggelse
  • Nei-støtten, kl 16:40: Blomsternedleggelse
 • Kl. 17:00 Grini-monumentet
  Velkommen ved Hulda Brastad Bernhardt, direktør ved MiA-Museene i Akershus, kransenedleggelser og taler ved Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og ordfører Lisbeth Hammer Krog. Tale ved Eirik Smith Monge, leder av Ungdomsrådet i Bærum. Musikk ved Eiksmarka og Eikeli skolekorps.
 • Kl. 18:30 Asker rådhus
  Veteraner fra Asker og Bærum inviteres til veterantreff i Asker rådhus. Ordfører i Asker, Lene Conradi, ønsker velkommen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog vil også være til stede. Veteranantrekk/pent antrekk med medaljer. Påmelding på e-post til politisk.sekretariat@asker.kommune.no innen 3. mai 2023.