Kommunestyret 5. desember behandlet Handlingsplan for 2019-2022.

Årets siste kommunestyremøte behandlet handlingsplan og budsjett for Bærum kommune.

Her kan de se vedtakene som ble fattet.

Rådmannens forslag til handlingsprogram.