Torsdag 9. mars vil det bli utført arbeid på sentral og virksomhetskritisk teknisk infrastruktur.

Dette kan føre til at tjenester midlertidig blir utilgjengelige fra kl. 21 og utover kveld og natt. Det er forventet normal drift fra fredag kl. 7.

Flere digitale innbyggertjenester vil kunne bli berørt og tidvis bli utilgjengelige i dette tidsrommet. Dette gjelder blant annet skjemaløsning og politikerportal.