Det dårlig luftkvalitet med mye svevestøv langs trafikkerte veier med den værtypen vi har for tiden. Det er veistøv og til dels eksos som forurenser.

Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet, og ikke oppholde seg i områder med mye trafikk. Utendørsaktivitet kan anbefales for de aller fleste, men enkelte bør vurdere sin aktivitet i områder med mye trafikk.

Statens vegvesen har bekreftet at de vil gjennomføre støvdemping kommende natt til lørdag og natt til mandag.

Mer informasjon om luftkvaliteten finner du på www.luftkvalitet.info.